Të reja
Dërgo CV

Kontakti

Zyra kryesore

Adresa:“Rruga e Kaçanikut” nr. 56,

1000 Shkup, Maqedoni

E-mail: info@kfc-mk.com

Drejtim